Mar 20th

20. mars: Nyttig å vite om visum

20. mars: Nyttig å vite om visum

Visum er det som har skapt mest hodebry i forbindelse med reisen, og tatt lengst tid. Her er det viktig å planlegge godt.

Vi valgte en løsning hvor vi har skaffet oss visum til de landene vi ABSOLUTT trenger det til. Vi har valgt å reise på øst-kysten av Afrika. Her er det to alternative ruter som begge leder til Egypt. Den ene ruten går med båt fra Genova i Italia til Tunis og derfra gjennom Libya til Egypt. Den andre ruten går via Tyrkia, og videre gjennom Syria og Jordan til Egypt.

Det landet som er kritisk og vanskeligst av samtlige 15 land vi skal igjennom er Libya. Her må du bli invitert av noen som bor i Libya. Gjennom det norske konsulatet i Tripoli fikk vi kontakt med et norsk par i Libya som kunne hjelpe oss. Nå er det imidlertid ingen som får visum til Libya på grunn av konflikten mellom Libya og Sveits som også rammer alle schengen landene.Vi reiser derfor mest sannsynlig gjennom Tyrkia. Her har vi ordnet visum inn til Jordan. Dette er ikke strengt nødvendig, men en fordel. På den syriske ambassaden i Stockholm har vi fått opplyst om at visum er mulig å få på grensen til Syria. Vi stoler på det.

Videre øst-over i Afrika er det kun Sudan og Etiopia som er kritisk viktig å få visum til. På den sudanske ambassaden i Oslo har vi fått god hjelp av Abbudan. Han har også henvist oss videre til Mr Arafat Waleed som har bistått i å få godkjenning på innførsel av bilen i landet. Mr. Arafat har også vært behjelpelig med båtbilletter på Lake Nasser fra Aswan til Wadi Haifa, samt overnatting i Wadi haifa.

For visum til Etiopia har vi benyttet oss av Visumservice hvor vi har fått god hjelp av Harald som har hjulpet oss med visum gjennom den etiopiske ambassaden i Stockholm.

Utover Libya, Sudan og Etiopia er det ingen land som det ikke er mulig å få visum på grensen. Vi tar sjansen på at vi kommer inn i alle landene uten store problemer, men er også forbredt på at vi kan tape en del tid på dette.

Problemet med å skaffe visum til mange land i forkant er at de fleste lands ambassader befinner seg i Stockholm, og noen av de gir bare turistvisum i 30 dager. Dette stiller store krav til koordinering, da det er opptil 5 dager behandlingstid på hver ambassade. Med 15 land som vi skal igjennom ville det ikke vært mulig å få visum til alle landene før vi reiser da de ville utløpe før vi kommer dit.

Er du full av cash kan Visumservice hjelpe deg med å skaffe visum til alle landene, men det koster mellom 1-2.000 kroner pr. land pr. person. I og med at vi er 3 personer ville visum til alle landene i forkant kostet oss over 50.000,- noe vi synes er for mye. Vi brukte de til å skaffe frem visum til Etiopia og satser på å løse mange av landene underveis.

Til orientering har UD gode informasjonssider om ulike land. Se http://www.landsider.no/land/

Comments