Bilen

The Car

Bil er innkjøpt i Holland, registert i Sverige og står nå hos Artic Trucks i Drammen for en siste kontroll og påmontering av snorkel, vinsj og div. utstyr. Bilen er en 2001 modell Toyota Landcruicer 4,2 l. HCJ med 250 liters drivstofftank, 120 liters vanntank med mer.

Ole Geir, Bjørn og Ole Petter finner du i en Landcruiser ett eller annet sted mellom Oslo og Sør-Afrika i apri/mai/juni 2010

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5

Bilde 6

Bilde 7

Bilde 8

Bilde 9

Bilde 10

Bilde 11

Bilde 12

Bilde 13